רשימת הצמחים וארכיון

 | א | ב | ג | ד | ה - ו | ז | ח | ט - י | כ | ל | מ | נ - ס | ע | פ | צ | ק - ר | ש | ת |

 

 שם עברי  שם לטיני  משפחה  שם במקרות
 אבובית מקורקפת     Zizophora capitata  שפתניים  
 אביבית בינונית   Erophila praecox   מצליבים   
 אברה  ארוכת-עלים   Pteris vittata   אברתיים   אברה
 אגבה רכה   Agava mollis   אגביים   
 אגוז המלך     Juglans regia  אגוזיים  אגוז
 אגס  סורי   Pyrus syriaca    ורדניים  
 אגרוסטמת  השדות    Agrostemma githago   ציפורניים   
 אדר סורי   Acer obtusifolium   אדריים   תדהר
 אוג הבורסקאים   Rhus  coriaria   אלתיים   אוג
 אוזן-גדי צהובה   Catananche lutea   מורכבים  
 אורן הצנובר   Pinus pinea    ארניים  
 אורן ירושלים    Pinus Hirusalmatica  ארניים   עץ שמן
 אורן קפריסאי    Pinus brutia  ארניים  
 אזדרכת מצויה   melia azedarach     אזדרכתיים  
 אזוב מצוי   Majorana syrica   שפתניים   אזוב
 אזוביון    ssp. Lavendula    שפתניים  
 אזוביון דגול   Lavendula stoechas    שפתניים   אזוב כחלי
 אזוביון רפואי   Lavendula officanalis    שפתניים  
 אזנב מצוי   Uruspermum picroides    מורכבים  
 אחירותם החורש   Spartium Junceum   פרפרניים   אחירותם
 אטד אירופי   Lycium europaeum   סולניים  
 איילנתה בלוטית   Ailanthus altissima    סימרוביים  
 איסטיס מצוי   Isatis lusitanica   מצליבים   איסטיס, סטין, איסטין
 אירוס  ארץ-ישראלי   Iris palaestina    אירוסיים  
 אירוס  הארגמן    Iris atropurpurea   אירוסיים  
 אלה אטלנטית     Pistacia atlantica  אלתיים  
 אלה ארץ-ישראלית    Pistacia palaestina  אלתיים   אלה
 אלה סינית      Pistacia  Chinensis  אלתיים  
 אלוי אמיתי    Aloe vera      
 אלון מצוי    Quarcus  calliprinos  אלוניים   נעצוץ
 אלון תבור   Quarcus  ithaburensis   אלוניים   נהלול
 אלון תולע   Quarcus  boissieri   אלוניים   מילה/מילים
 אליסון מצוי   Alyssum strigosum    מצליבים  
 אלמוות  הכסף   Paronychia argenta    ציפורניים  
 אלקנה סמורה   Alkanna srtigosa    זיפניים  
 אלת הבטנה   Pistacia Vera   אלתיים בוטנה, בוטנים  
 אלת מסטיק   Pistacia lantiscus  אלתיים מסטיכין,   צרי? קטף
 אמיתה קיצית     Ammi visnage  סוככיים   קימוש
 אספסת גלגלית     Medicago rotata  פרפרניים  
 אספסת הגליל  Medicago granadensis    פרפרניים  
 אספסת החבית    medicago tuberculata  פרפרניים  
 אספסת הכתרים   Medicago coronilla   פרפרניים  
 אספסת כדורית   medicago constricta   פרפרניים  
 אספסת מצויה    Medicago polymorpha פרפרניים  
 אספסת משזרת    Medicago ciliaris   פרפרניים  
 אספסת עדשתית    Medicago orbicularisx  פרפרניים  
 אספסת קטועה   Medicago truncatula   פרפרניים  
 אספסת קטנה   Medicago minima  פרפרניים  
 אספסת קעורה   Medicago scutellata   פרפרניים  
 אספרג  החורש   Asparagus aphyllus   שושניים   אספרגוס
 אסתר מרצעני    Aster subulatus   מורכבים  
 אפון מצוי   Pisum fulvum    פרפרניים  
 אפון נמוך   Pisum sativum  פרפרניים  
 אצבען מאדים   Digitaria sanguinalis    דגניים  
 אקליפטוס   ssp. eucalyptus ssp.    הדסיים  
 ארבע-כנפות מצויות   Tetragonolobus palaestinus    פרפרניים  
 ארז    ssp. Cedrus ssp.  ארזיים ארז  
 אריסימון  תמים     crassipes Erysimum  מצליבים  
 ארכובית  הכתמים   Persicaria lapathifolia   ארכוביתיים   ארכובית
 ארכובית  שבטבטית   polygonum equstimofolia    ארכוביתיים  
 ארנריה מצויה   Arenaria leptoclados    ציפורניים  
 אשבל מעורק    Stachys neurocalycina   שפתניים  
 אשולציה קליפורנית   Escholtzia californica  פרגיים   
 אשחר ארץ-ישראלי   Rhamnus lycioides  אשחריים   עצבונית
 אשחר רחב-עלים     Rhamnus alaternus  אשחריים  
 אשכול הכופר   Lawsonia inermis   כפריים   אשכול הכופר
 אשל היאור   Tamarix  nilotica   אשליים  
 אשל הפרקים   Tamarix aphylla  אשליים  

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד