רשימת צמחים ח'

 | א | ב | ג | ד | ה - ו | ז | ח | ט - י | כ | ל | מ | נ - ס | ע | פ | צ | ק - ר | ש | ת |

 

 שם עברי  שם לטיני  משפחה  שם במקרות
חבלבל השדה  Convolvulus arvensis חבלבליים  
חבלבל השיח   Convolvulus dorycnium חבלבליים  
חבלבל כפני   Convolvulus althaeoides חבלבליים  
חבלבל סורי  Convolvulus coelesyriacus  חבלבליים  
חבלבל סיצילי  Convolvulus siculus  חבלבליים  
חבלבל עדין  Convolvulus pentapetaloides  חבלבליים  
חבלבל שעיר  Convolvulus betonicifolius  חבלבליים  
חבצלת  החוף  Pancratium maritamus  נרקיסיים   

חבצלת  קטנת פרחים

 Pancratium parviflorum נרקיסיים  
 חגווית  שעירה Valantia hispida    פואתיים  חבצלת ההר
חד-שפה מצוי  Ajuga  chamaepitys  שפתניים  
חוגית תמימה  Knautia integrifolia  שלמוניים  
חוח עקוד  Scolymus maculatus מורכבים  חוח
חומעה יפה  Rumex polcher  ארכוביתיים  
חופניים  מצויים  Thlaspi  perfoliatum  מצליבים  
חזרזרת מחוספסת  Hyoseris scabra  מורכבים  
חטמית  זיפנית  Alcea  setosa חלמיתיים  ורד הקציר
חטמית  עין הפרה  Alcea  acaulis  חלמיתיים  
חיטה ssp.    Triticum ssp. דגניים  
 חיטה בר דו-גרגרית ('אם החיטה')  Triticum dicoccoides  דגניים  
חיטה רכה  Triticum aestivum  דגניים  
חיננית הבתה  Bellis sylvestris  מורכבים  
חיננית חד-שנתית  Bellis annua   מורכבים  
חלבלוב ארם-צובא   Euphorbia aleppica חלבלוביים  
חלבלוב הכדורים  Euphorbia hirta  חלבלוביים  
חלבלוב מגלני  Euphorbia flacata  חלבלוביים  
 חלבלוב מצוי  Euphorbia peplus  חלבלוביים  
חלבלוב משונשן  Euphorbia arguta חלבלוביים  
חלבלוב נטוי  Euphorbia maculata  חלבלוביים  
חלבלוב פעוט  Euphorbia chamaepeplus  חלבלוביים  
חלבלוב צמיר  Euphorbia petiolata  חלבלוביים  
חלבלוב שעיר-פרי  Euphorbia lesiocarpa  חלבלוביים  
חלבלוב  השמש  Euphorbia helioscopia  חלבלוביים  
חלבלוב  מרושת  Euphorbia oxyodonta  חלבלוביים  
חלוקה ננסית  Thesium humile  סנטליים  
חלמית  מצויה  Malva nicaeensis חלמיתיים חלמית 
חלמית  קטנת פרחים  Malva parviflora  חלמיתיים  
חמנית  מצויה  Helianthus annuus  מורכבים  
חמצה שסועה  Cicer judaicum  פרפרניים  
חמציץ נטוי  Oxalis pes-caprae  חמציציים  
חמציץ קטן  Oxalis corinculata  חמציציים  
חסה כחולת-פרחים  Lectuca tuberosa  מורכבים  
חסה רתמית  Lectuca saligna  מורכבים  
חספסנית השדה  Asperula arvensis פואתיים
חסת המצפן  Lactuca serriola מורכבים  
חפורית הפקעים  Phallaris aquatica  דגניים  
חפורית מוזרה    Phallaris paradoxa דגניים  
חפורית מצויה  Phallaris brachystachys  דגניים  
חצב מצוי  Urginea maritima שושניים  
חרדל  השדה  Sinapis arvensis  מצליבים  
חרדל  לבן     Sinapis alba מצליבים  
חרוב מצוי  Ceratonia siliqua כליליים חרוב 
חרחבינה מגובבת  Eryngium glomeratum   סוככיים  
חרחבינה מכחילה  Eryngium creticum סוככיים   
חרצית השדות  Chrysanthemum segetum  מורכבים  
 חרצית עטורה  Chrysanthemum coronarium   מורכבים  
חרשף השבכה  Atractylis cancellata   מורכבים  
 חרשף מצוייץ  Atractylis comosa   מורכבים  
הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד