תכניות בהמלצת המפמרי"ת לתנ"ך

למורי התנ"ך בחטיבות ביניים ובחטיבות העליונות שלום:

נאות-קדומים מציעה לתלמידי החטיבות העליונות ראיה אחרת של לימודי התנ"ך. ראיה המחברת בין סיפורי התנ"ך, הטבע הארץ-ישראלי, העבודות החקלאיות המסורתיות, התרבות החומרית וביטויי הלשון העברית.

  • תכני הסיורים נכתבו בצמידות לתכנית הלימודים כפי שהיא מופיעה באתר משרד החינוך.
  • לתכני הסיור  ניתנו הדגשים המופיעים באתר תחת הכותרת "מטרות" (לדוגמא בתכנית לכיתה ז': "יכירו את אישיותו של משה" או "ידונו בערכים ובעצות הניתנות בספר משלי...") .
  • התייחסנו רק לחומר הנלמד שדרכו ניתן להתייחס לטבע ולראות את דמותה של א"י. נושאים שלא מצאנו בהם היבט כזה – לא נכנסו לתכנית.
  • אנו מציעים חוויית לימוד דרך כל החושים, וכן התנסות אמתית במלאכות קדומות.
  • ובעיקר לימוד בטבע תוך כדי הנאה.

ד"ר אביבית שוויקי  

סמנכ"ל הדרכה

 

ד"ר טובה דיקשטיין 

מנהלת תחום פיתוח הדרכה

 

איריס גופר
מנהלת מחלקת הזמנות

 

 


 

מצרים, יציאת מצרים, מנהיגותו של משה ונדודים במדבר

מצרים, יציאת מצרים, מנהיגותו של משה ונדודים במדבר

תכנית תנ"ך שנתית לכתה ז' בנאות קדומים
• התכנית מסודרת בהתאם לסדר הלימוד בכיתה.
• משך התכנית 4 שעות
• לבחירה שלוש תחנות מתוך התחנות המוצעות
יהושע, שופטים

יהושע, שופטים

אחת מתוך שתי תכניות תנ"ך שנתית לכתה ח' בנאות קדומים
• התכניות מסודרות בהתאם לסדר הלימוד בכיתה.
• ניתן לקחת תכנית יהושע שופטים הראשונה של השנה, ותכנית שמואל א' במחצית השנייה.
• משך התכנית 4 שעות
• ניתן לבחור 3 פעילויות מתוך הפעילויות המוצעות
שמואל א'

שמואל א'

אחת מתוך שתי תכניות תנ"ך שנתית לכתה ח' בנאות קדומים
• התכניות מסודרות בהתאם לסדר הלימוד בכיתה.
• ניתן לקחת תכנית יהושע שופטים הראשונה של השנה, ותכנית שמואל א' במחצית השנייה.
• משך התכנית 4 שעות
• ניתן לבחור 3 פעילויות מתוך הפעילויות המוצעות
שמואל ב', מלכים,  תהילים

שמואל ב', מלכים, תהילים

תכנית תנ"ך שנתית לכתה ט' בנאות קדומים
• התכנית מסודרת בהתאם לסדר הלימוד בכיתה.
• משך התכנית 4 שעות
• ניתן לבחור 3 פעילויות מתוך הפעילויות המוצעות
ספר מלכים / נביאים

ספר מלכים / נביאים

תכנית תנ"ך לכתה י' בנאות קדומים
• התכנית מסודרת בהתאם לסדר הלימוד בכיתה.
• משך התכנית 4 שעות
• לבחירה 3פעילויות מתוך הפעילויות המוצעות
חוקים ונביאים

חוקים ונביאים

אחת מתוך שתי תכניות שנתיות בתנ"ך לכיתות יא-יב בנאות-קדומים
• התכניות מסודרות בהתאם לסדר הלימוד בכיתה
• בכל שכבת גיל ניתן לקחת תכנית חוקים ונביאים במחצית הראשונה של השנה, ספר בראשית וסיפורי האבות במחצית השנייה.
• משך התכנית 4 שעות
• לבחירה 3 פעילויות מתוך הפעילויות המוצעות
ספר בראשית וסיפורי האבות

ספר בראשית וסיפורי האבות

• אחת מתוך שתי תכניות שנתיות בתנ"ך לכיתות יא-יב בנאות-קדומים
• התכניות מסודרות בהתאם לסדר הלימוד בכיתה
• בכל שכבת גיל ניתן לקחת תכנית חוקים ונביאים במחצית הראשונה של השנה, ספר בראשית וסיפורי האבות במחצית השנייה.
• משך התכנית 4 שעות
• לבחירה 3 פעילויות מתוך הפעילויות המוצעות
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד